Svým klientům nabízím komplexní služby, které spočívají v důkladném naplánování jejich požadavků, realizaci projektové dokumentace, možným odborným dohledem na průběh stavby a to vše s možností konečného zrevidování provedeného díla.

Nabízím projekční služby v těchto oblastech:

  • Projektování bytových, domovních elektroinstalací.
  • Projektování průmyslových NN a VN elektroinstalací.
  • Návrhy a výpočty umělého osvětlení.
  • Měření umělého osvětlení.
  • Návrhy hromosvodů a uzemnění.
  • Zpracování protokolů určení vnějších vlivů.