Cílem revize elektrospotřebičů a ručního nářadí je ušetřit Váš čas a zbavit Vás starostí se splněním požadavků norem a zákonů, které ukládají povinnost zajišťovat revize elektrických spotřebičů ve stanovených lhůtách.

Revize spotřebičů a ručního nářadí jsou důležité pro udržení bezpečnosti a spolehlivosti těchto zařízení. Spotřebiče a ruční nářadí jsou běžně používané v domácnostech i průmyslových provozech a jsou zdrojem mnoha nebezpečí, jako jsou například požáry, úrazy elektrickým proudem nebo výbuchy.

Během revize se provádí měření napětí, proudu a odporu, aby se zabezpečilo, že zařízení pracuje v souladu s návrhem a bezpečnostními normami.

Provádění pravidelné revize elektrospotřebičů a ručního elektrického nářadí má několik výhod. První a nejdůležitější výhodou je zajištění bezpečnosti. Revize spotřebičů i revize ručního nářadí umožňuje odhalit potenciální problémy, které by jinak mohly vést k nebezpečným situacím. Dále pravidelná revize elektrospotřebičů zlepšuje spolehlivost zařízení a prodlužuje jeho životnost. Revize také přispívá ke snížení nákladů na opravy a údržbu.

Provádím revize spotřebičů dle ČSN 33 1600 ed.2:

 • elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely
 • elektrické spotřebiče v průmyslu a řemeslné činnosti ve vnitřních i venkovních prostorách
 • elektrické spotřebiče ve veřejných prostorách a objektech (školy, zdravotnické objekty, hotely, ubytovny, kempy atp.)
 • gastro spotřebiče v restauracích a velkokuchyních
 • elektrické spotřebiče v prostorách a objektech pro administrativní činnosti
 • elektrická nepřipevněná svítidla
 • elektrická zařízeni informační techniky a spotřební elektroniky
 • přístroje používané v laboratořích
 • prodlužovací přívody, rozbočovače, záložní zdroje UPS

Cena za revizi zahrnuje

 • vizuální kontrolu
 • měření a zkoušku elektrospotřebiče
 • vystavení protokolu v papírové i elektronické podobě
 • drobné opravy
 • označení štítkem pro identifikaci spotřebiče.

Lhůty opakovaných zkoušek a revizí

Skupina Třída ochrany Opakovaná zkouška – Nepřipevněné spotřebiče držené v ruce a prodlužovací přívody Opakovaná zkouška – Ostatní nepřipevněné spotřebiče Opakovaná revize – Nepřipevněné spotřebiče držené v ruce a prodlužovací přívody Opakovaná revize – Ostatní nepřipevněné spotřebiče
A Před vydáním provozovateli nebo uživateli Před vydáním provozovateli nebo uživateli Podle skupiny jejich užívání Podle skupiny jejich užívání
B I
II a III
3 měsíce
6 měsíců
6 měsíců
6 měsíců
12 měsíců
24 měsíců
24 měsíců
24 měsíců
C I
II a III
6 měsíců
12 měsíců
24 měsíců
24 měsíců
24 měsíců
48 měsíců
96 měsíců
96 měsíců
D I
II a III
12 měsíců
12 měsíců
24 měsíců
24 měsíců
48 měsíců
48 měsíců
96 měsíců
96 měsíců
E I
II a III
12 měsíců
12 měsíců
24 měsíců
24 měsíců
48 měsíců
48 měsíců
96 měsíců
96 měsíců