Provádím školení a zkoušky dle Nařízení vlády č. 194/2022 Sb. (dříve vyhláška č. 50/1978 Sb.) jak pro firmy, tak i jednotlivce.

Pro firmy zajišťuji proškolení zaměstnanců a přípravu ke zkouškám podle Nařízení vlády č. 194/2022 Sb (dříve vyhl. č. 50/1978 Sb.).

  • Školení provedu přímo ve Vaší firmě.
  • Účastníci obdrží potřebné studijní materiály.
  • Pomůžu Vám se sestavením zkušební komise (přezkoušení tudíž mohou provádět Vaši zaměstnanci s potřebnou kvalifikací, které na to připravíme).
  • Dodám Vám potřebné formuláře (TESTY pro písemnou část zkoušky, Doklad o složení zkoušky (dříve Osvědčení) a Protokol o zkoušce (dříve Zápis o zkoušce) a další).
  • Zkoušet pak již mohou například i pracovníci Vaší firmy, kteří k tomu splňují předepsané předpoklady. Tím dojde ke značnému snížení nákladů potřebných k zajišťování pravidelného přezkoušení.

Cena je individuální a závislá na několika aspektech:

  • počet účastníků
  • rozsah školení (počet hodin přednášek a vybrané materiály, které účastníkům zůstávají – vybrané SVN, normy v plném znění, knižní publikace atd.)
  • zkoušky (zkoušky buď kompletně zajistím, nebo připravím podklady a zkoušky si provádíte sami a nebo zkoušky vůbec neorganizujeme).