Pokud potřebujete servis, údržbu nebo opravy elektroinstalací a nemáte vlastního elektro údržbáře nabízím tuto službu jako externí servis. Pravidelná údržba zvyšuje životnost elektro rozvodů a předchází se tak náhlým poruchám a v některých případech i majetkovým škodám.

Výhody externí elektroúdržby:

  • Žádné náklady na stálé zaměstnance.
  • Žádné paušální poplatky, platíte pouze za provedenou práci, popř. materiál
  • Rychlé vyřešení havarijních situací do 24 h

Nabízím smluvní údržbu a své zkušenosti v těchto oblastech:

  • Poruchová služba – řešení náhlých výpadků a poruch.
  • Pravidelné kontroly rozvoden a rozvaděčů, jejich čištění a dotažení všech spojů
  • Kontroly, výměnu a případné opravy osvětlení
  • Výměna stávajících světelných zdrojů na LED technologie
  • Pravidelné kontroly objektů a provedení případných oprav před pravidelnou elektro revizí
  • Doplnění, opravy nebo vypracování nové elektro dokumentace dle skutečného stavu